Geodezja i Geodeta Jaworzno 6 Uzgadniania


Informacje

Dodany: 2020-12-23
Kategoria: Geodezja

Tagi dla artykułu


foto
Mysłowice 26 35 106 150 160 935 K Liczba osób u których


Geodezja i Geodeta Jaworzno. 6. Uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu. 102 ustawy o ochronie danych osobowych prezes UODO może nałożyć na jednostki sektora finansów publicznych, a także instytuty badawcze i Narodowy Bank Polski - maksymalnie 100 tys. Dlatego prezes UODO decyzją z dnia 17 lipca 2020 roku nałożył na GGK 100 zł kary za niezapewnienie organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji zadań przez prezesa UODO.

Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS - dane na dzień raport: 44 Liczba zgonów (ogółem/ w ostatniej dobie): 10/0 Informację o zastosowanych metodach i technikach naboru Stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych Liczba osób poddanych kwarantannie na podstawie decyzji PPIS - dane na dzień raport: 32 Dr n. med. Michał Petelenz (Internista) Liczba osób, u których stwierdzono wynik dodatni (ogółem/ w ostatniej dobie): 132/1 Oddział Ewidencji Gruntów i BudynkówGeodezja Mysłowice. Jak podkreśla UODO z powodu braku dostępu kontrolujących do systemów informatycznych używanych przez GGK w toku kontroli nie ustalono, czy wdrożono odpowiednie środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych. Ponadto GGK nie współpracował z prezesem UODO w trakcie tej kontroli. Jest to wyraźny sygnał, takie pogrożenie palcem, żeby poważnie podchodzić do UODO tak jak do innych organów UOKIK i KNF - mówi ekspert. Maciej Wlazło, prawnik w Zespole Ochrony Danych i Prywatności, ekspert RODO, zauważa, że jest to już druga kara za utrudnianie kontroli. Ta kara ma też wynieść 100 tys. Prezes UODO wkrótce ma wydać decyzję kończącą postępowanie, w której kara ma również wynieść 100 tys. Na początku kwietnia prezes UODO nałożył 20 tys.

Top